Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
INFORMACJA o zmianie realizacji wypłat świadczenia wychowawczego 2019-11-19 14:30
RODZINY WSPIERAJĄCE 2019-07-04 09:39
Zmiany w programie "RODZINA 500+" 2019-06-19 09:14
Informacja o terminie składania wniosków 2019-06-06 10:43
Zmiany do ustawy o świadczeniach wychowawczych 2019-05-23 10:12
Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej. 2018-08-13 10:09
Rządowy program "Dobry start" 2018-06-27 08:18
Prace legislacyjne nad "Dobrym startem" 2018-05-29 10:21
Karty Dużej Rodziny i dofinansowanie zakupu kotła gazowego. 2018-04-18 13:18
Informacja dot. konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przeworno. 2017-09-28 10:31
Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie dochodu z gospodarstwa rolnego 2017-09-26 10:28
Najnowsze zmiany w świadczeniach wychowawczych, świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym 2017-08-18 12:59
Baza teleadresowa instytucji pomagających osobom doznającym przemocy w rodzinie. 2017-07-20 07:39
Informacja dotycząca składania wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018. 2017-08-07 14:20
Informator "Za życiem" 2017-01-09 14:11
Świadczenie pielęgnacyjne 2017-01-09 14:15
Obwieszczenie GUS ws. wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych 2015r. (M.P. 2016r. poz 932) 2016-09-28 10:08
Świadczenie rodzicielskie 2016-04-27 08:24
Informacja dla osób ubiegających się o prawo do świadczenia wychowawczego. 2016-03-22 07:40
Wnioski o przyznanie świaczenia wychowawczego (Program "Rodzina 500 plus) 2016-03-14 10:27
Zmiana kryterium dochodowego w pomocy społecznej 2015-09-30 09:25
Informacja dla osób ubiegających się o zasiłek rodzinny na nowy okres 2015/2016 2015-09-30 09:17
Świadczenia rodzinne 2015-08-10 08:24
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015 2014-08-27 08:20
Przypomnienie o konieczności składania wniosków przez osoby, którym z upływem 30 czerwca 2013r. wygasają z mocy prawa decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne, wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 2013r. 2013-06-12 08:57
Nowe kryterium dochodowe i wyższe zasiłki rodzinne. 2012-08-28 10:51
Nowe kryteria w pomocy społecznej od 1 października 2012r. 2012-07-19 10:37
Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r. 2012-05-29 09:09
Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. 2011-10-12 12:25
Zespół Interdyscyplinarny 2011-10-12 11:26
Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2010r. 2011-09-26 11:09
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - zmiana od 2012r. 2011-08-09 08:24
Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2009 roku 2010-09-24 13:42
Wnioski - świadczenia rodzinne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego 2010-08-18 14:33
Zmiana w świadczeniach rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka 2010-04-02 11:33
Świadczenie pielęgnacyjne 2010-01-04 07:34
Wyjaśnienie Ministerstwa Zdrowia w sprawie dodatku z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) 2009-10-28 10:09
Komunikat w sprawie przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2008roku. 2009-09-25 07:59
Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2009r. 2009-08-18 13:23
Kryteria w pomocy społecznej bez zmian. 2009-08-14 07:49
Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. 2009-08-10 13:29
Świadczenia rodzinne - przedłużony okres zasiłkowy 2009-03-03 11:42
Poradnictwo prawne i obywatelskie 2009-02-25 09:02
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych 2009-02-12 13:16
Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka 2009-02-12 12:56
Aktywizacja osób bezrobotnych z terenów Gmin Borów, Przeworno i Strzelin 2008-07-16 14:57
Informacja o wyborze oferenta 2008-06-09 10:31
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie treningu psychologicznego, w ramach projektu "Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Borów, Przeworno, Strzelin". 2008-05-30 09:56