Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie

Informacja dla osób ubiegających się o prawo do świadczenia wychowawczego.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie można składać od dnia 1 kwietnia 2016r.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejne dziecko/dzieci w wieku poniżej 18. roku życia, inne niż pierwsze dziecko, należy dołączyć:

- akty urodzenia dzieci pozostających na utrzymaniu,

- kserokopię dowodu osobistego,

- bankowe potwierdzenie numeru rachunku bankowego lub umowę z bankiem;

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko  (informacja dotyczy rodzin, które nie pobierają zasiłku rodzinnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przewornie)  należy dołączyć:

- akty urodzenia dziecka;

- kserokopię dowodu osobistego;

- bankowe potwierdzenie numeru rachunku bankowego lub umowę z bankiem;

- jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności, dodać takie orzeczenie;

- kserokopię dokumentów potwierdzających uzyskanie bądź utratę dochodów - PIT-11, kserokopia umów o pracę, umów zlecenie, umów o dzieło, kserokopia decyzji z Powiatowego Urzędu Pracy, kserokopia świadectw pracy;

- zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego z 2014 roku;

- w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko dokument dotyczący zasądzonych alimentów;

- odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

- zaświadczenie o wysokości pobranego stypendium (stypendia doktoranckie, habilitacyjne, stypendia o charakterze socjalnym i zapomogi, stypendia sportowe, stypendia szkolne i zasiłki szkolne) w 2014 r.;

- zaświadczenie o wysokości pobranego funduszu alimentacyjnego w 2014r.

 

Wnioski będzie można złożyć:

1. pocztą tradycyjną na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewornie, 57 - 130 Przeworno, ul. Kolejowa 4A,

2. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Sopłecznej w Przewornie  (pokój nr 10) w godzinach pracy tut. Ośrodka,

3. przez internet  E - wniosek za pomocą portalu empatia mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Brzezińska 21-03-2016 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Brzezińska 22-03-2016 07:40