Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie 2019-10-31 11:27
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2019-09-12 10:51
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 2019-09-12 10:49
Rozporządzenie w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy " Niebieska Karta" 2019-09-12 10:13
Rozporządzenie w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie 2019-09-12 10:11
Rozporządzenie w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach,szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne- 2019-09-12 10:07
Wytyczne Nr 3 KGP w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów 2019-09-12 10:01
Wytyczne Prokuratora Generalnego dotyczące zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2019-09-12 09:59
Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy kobiet i przemocy domowej 2019-09-12 09:55
Procedury współpracy służby kuratorskiej i funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych polegajacych na stosowaniu przemocy lub grożby bezprawnej 2019-09-12 09:53
Rozporządzenie w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych 2019-09-12 09:50
Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie udziału kuratorów sądowych w pracach grup roboczych 2019-09-12 09:45
Wytyczne Nr 2 Komendanta Głównego Policji w sprawie postępowania policjantów podczas realizacji procedury "Niebieskie Karty" 2019-09-12 10:19
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie 2019-09-12 09:38