Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie

Informacja dot. konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przeworno.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie zawiadamia, że przystępuje do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest podstawowym instrumentem zarządzania, wyznacza instytucjom pomocy społecznej syntetyczną sformułowaną misję. Wyraża cele długoterminowe, odpowiadające generalnym kierunkom działania, a także przedstawia alokację zasobów, jakie są niezbędne do realizacji przyjętych celów. W przypadku gminy zadanie budowania strategii rozwiazywania problemów społecznych określa art. 17 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2017r. (Dz.U. z 2016r. poz. 930 ze zm.), który stanowi, iż do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, którym celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Mówiąc o gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, należy mieć na myśli w szczególności działania instytucji pomocy społecznej prowadzone na terenie gminy, podejmowane dla poprawy warunków zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie osób i rodzin, mieszkańców gminy.

W oparciu o uzyskane informacje i materiały zostanie przygotowany dokument, który pozwoli na racjonalizację lokalnej polityki społecznej oraz wskaże obszary, które w najbliższym czasie powinny stać się przedmiotem szczególnej troski władz lokalnych. Metodyka opracowania dokumentu pozwoli zaangażować środowisko lokalne w budowę strategii na najważniejszych etapach, od diagnozy do wdrożenia i realizacji. W pracach nad strategią uczestniczyć będą: przedstawiciele środowisk oświaty, kultury, ochrony zdrowia, sądownictwa, policji, pomocy społecznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządu lokalnego.

Zgromadzony materiał oraz zestaw narzędzi wspomagający opracowanie dokumentu (ankiety, kwestionariusze) zostanie opracowany w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przewornie przy merytorycznym wsparciu Ośrodka Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych – Centrum AV w Częstochowie.

 

Wszelkie propozycje, uwagi i opinie w sprawie projektu strategii można przekazać:

1) korespondencyjnie na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewornie,

57-130 Przeworno., ul. Kolejowa 4A
2) faksem na numer: 74 8102731
3) drogą elektroniczną na adres: gops@przeworno.pl,

4) osobiście w siedzibie GOPS Przeworno w godzinach:

- poniedziałek, środa, czwartek – godz. 7.00 do 15.00

- wtorek – godz. 7.00 do 16.00

- piątek – godz. 7.00 do 14.00.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Brzezińska 28-09-2017 10:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-09-2017
Ostatnia aktualizacja: - 28-09-2017 10:31