Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie treningu psychologicznego, w ramach projektu "Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Borów, Przeworno, Strzelin".

  

Strzelin, dnia 28.05.2008r

ZAPYTANIE OFERTOWE


dot. zamówienia poniżej 14.000 Euro, przeprowadzane poza ustawą Prawo zamówień publicznych zgodnie z Zarządzeniem nr 2/08 Kierownika GOPS w Przewornie z dnia 01.04.2008r., dotyczącego Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 000 euro w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, Poz. 1655 z późniejszymi zmianami), w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Borów, Przeworno, Strzelin”.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie treningu psychologicznego, w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Borów, Przeworno, Strzelin”.


Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie,

ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno


Opis przedmiotu zamówieni:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie treningu psychologicznego, dla 70 osób bezrobotnych - beneficjentów ostatecznych projektu w wymiarze 196 godzin zegarowych. Terminy spotkań zostaną ustalone w porozumieniu z wybranym Wykonawcą. Trening ma obejmować, ćwiczenie umiejętności interpersonalnych oraz radzenie sobie z problemami życia codziennego i stresem. W ramach 196 godzin 70 godzin przeznaczonych zostanie na zajęcia indywidualne z beneficjentami. Pozostałe godziny mają zostać rozplanowane na zajęcia grupowe (po 10 osób w grupie). Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawstwa przez Wykonawcę.


Termin realizacji zamówienia:

Czerwiec – lipiec 2008r.


Wymagania względem wykonawcy:

Wykonawca/wykonawcy powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe

wykształcenie wyższe (psychologia), wiedza z zakresu psychologii obejmująca znajomość teorii osobowości, motywacji i rozwoju (w tym rozwoju zawodowego), przeciwdziałania wypalaniu zawodowemu, prowadzenia ćwiczeń umiejętności interpersonalnych, umiejętność organizowania i prowadzenia zajęć grupowych,


Jedynym kryterium wyboru wykonawcy będzie cena, oceniana na podstawie formularza cenowego dołączonego do ogłoszenia (załącznik nr 1). Do ofert należy dołączyć kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie oraz kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia itp.)


Termin i miejsce składania formularzy:

Oferty proszę składać do 30 maja br., do godziny 15.00, w siedzibie lidera projektu : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie Ul. Kamienna 157-100 Strzelin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie treningu psychologicznego, w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Borów, Przeworno, Strzelin”.

 Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Zamawiający przewiduje podpisanie umowy zlecenia na wykonanie przedmiotu zamówienia z wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą cenę.

Przed podpisanie umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w oryginały dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe wykonawcy. W razie poświadczenia nieprawdziwych informacji co do kwalifikacji zawodowych w formularzu cenowym Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy z wykonawcą, który podał następną w kolejności najniższą cenę.
Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Waliczek 30-05-2008 09:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Waliczek 29-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Waliczek 30-05-2008 09:56