Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie

Program "Rodzina 500 plus"

             Rodzina 500 plus

 

          

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa  w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 17 maja 2019 r., poz. 924) wprowadza zmiany w programie "Rodzina 500+"

         Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na każde dziecko niezależnie od dochodu, to jest najważniejsza zmiana wprowadzana w/w nowelizacją przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 ze zm.).

            Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

            Oznacza to, że złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.  Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

            Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019r., składają od 1 lipca 2019r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019r.).

            Jak już wiadomo, zniesione zostaje kryterium dochodowe. To oznacza, że  rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku zostanie więc znacznie uproszczony i skrócony. Dzięki temu łatwiej także będzie można składać wnioski drogą elektroniczną.

            Dotychczas świadczenia z programu „Rodzina 500+” otrzymywały dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Od 1 lipca świadczenie otrzymają również dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych. Program obejmie także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej.

            Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc. 

            Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. To ważny zapas czasu w tak gorączkowym okresie, wypełnionym nowymi obowiązkami. Oczywiście świadczenie 500+ otrzymają  z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Istotne jest, że powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

            Zmiany wprowadzone w w/w ustawie nie zmieniają przepisów dotyczących rodzin,  w których członek rodziny przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, tutejszy Ośrodek przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie.

 

Wnioski można składać:

1. pocztą tradycyjną na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewornie, 57 - 130 Przeworno, ul. Kolejowa 4A,

2. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewornie (pokój nr 10) w godzinach pracy tut. Ośrodka,

3. przez internet E - wniosek za pomocą portalu empatia mpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Brzezińska 04-03-2016 12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Brzezińska 05-07-2019 13:58