Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie

RODZINY WSPIERAJĄCE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie

 

w oparciu o art. 29 ust. 1,2 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny    we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie  przyjęciem na siebie roli

                    RODZINY WSPIERAJĄCEJ

 

Rodzina wspierająca przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

  1. opiece i wychowaniu dziecka;
  2. prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodzina wspierająca musi pochodzić z bezpośredniego otoczenia dziecka przebywającego                  w rodzinie, która ma zostać objęta pomocą rodziny wspierającej z powodu przeżywania trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Przez pojęcie bezpośredniego otoczenia należy rozumieć w szczególności środowisko sąsiedzkie, rodziny zaprzyjaźnione. Rodzinę wspierającą mogą tworzyć zarówno osoby spokrewnione, jak i niespokrewnione.

Pomoc rodziny wspierającej może dotyczyć różnych aspektów życia takich jak organizowanie czasu wolnego dzieciom, wypracowanie nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny, pomoc w nauce, wskazówki dotyczące wychowania dzieci, ale również takich  wydawałoby się oczywistych dla rodzin spraw jak: nauka gotowania, sprzątania, utrzymania higieny osobistej czy racjonalnego prowadzenia budżetu domowego.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt /burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na  podstawie przepracowanego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną  wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są  do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia. Rodzinie wspierającej przysługuje jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie przewiduje wynagrodzenia  dla rodziny wspierającej za pełnienie funkcji.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewornie, ul. Kolejowa 4A, 57 – 130 Przeworno. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rodzin wspierających należy skontaktować się telefonicznie pod nr 74 810 27 31.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Brzezińska 04-07-2019 09:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-07-2019
Ostatnia aktualizacja: - 04-07-2019 09:39