Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie

Nabór na pracownika socjalnego


 

 

Przeworno, dnia 16.06.2008r

 

 

 

 

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie poszukuje kandydata do pracy
na stanowisku pracownika socjalnego

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 

- dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
- ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub studia wyższe o specjalności
przygotowującej do zawodu pracownik socjalny na jednym z kierunków : pedagogika,
politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

 

Kandydatów obowiązuje znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, kodeksu
postępowania administracyjnego oraz podstawowa znajomość struktury administracji
publicznej ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego.

 

Do zakresu obowiązków pracownika socjalnego należeć będzie między innymi:
rozeznanie sytuacji życiowej oraz potrzeb osób i rodzin dla celów pomocy społecznej,
          1)przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,
          2) prowadzenie pracy socjalnej z osobą i rodziną z wykorzystaniem dostępnych metod,
technik i narzędzi pracy socjalnej,
         3) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania
patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
        4) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową
oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
        5) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu oraz rozwijaniu regionalnych i
lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

 

Wymagane dokumenty :

1) życiorys oraz list motywacyjny,
2) dokumenty poświadczające wykształcenie,
3) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
4) oświadczenie o niekaralności,
5) oświadczenie, że stan zdrowia umożliwia zajmowanie w/w stanowiska,
6) kserokopie świadectw pracy,

 

 

 

 

Wynagrodzenie finansowane ze środków EFS ujętych w budżecie projektu „ Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gmin Borów, Przeworno oraz Strzelin „

Oferty pisemne proszę składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Przewornie przy ul. Kolejowej 4A, lub pocztą na adres Ośrodka w terminie do dnia 30
czerwca 2008 roku.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.o
ochronie danych osobowych ( Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)”.

 

Czesława Kościuszko
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Przewornie

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Czesława Kościuszko 17-06-2008 07:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Czesława Kościuszko 16-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Brzezińska 15-08-2008 16:20