Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Dolnośląska Mapa Wsparcia Społecznego 2024-04-10 13:53
dokument Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024" 2024-03-22 10:44
dokument Dodatek Osłonowy 2024 2024-01-22 09:44
dokument Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2024r 2023-09-05 08:15
dokument Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2022 PODPROGRAM 2021 Plus 2023-05-15 11:58
dokument Informacja o przystąpieniu do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych 2023-04-19 10:59
dokument Zakład Aktywności Zawodowej " Celestyn" zatrudni osobę niepełnosprawną 2023-04-13 13:33
dokument Warsztaty konsultacyjne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 2023-02-13 12:20
dokument Dodatek Elektryczny 2022-12-01 09:15
dokument Informacja dotycząca wypłat dodatków węglowych 2022-11-17 12:16
dokument Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023r. 2022-10-31 14:10
dokument Opieka wytchnieniowa - edycja 2023r. 2022-10-31 14:08
dokument DODATEK WĘGLOWY 2022-08-18 10:18
dokument Termin składania wniosków 2022-08-09 09:02
dokument Plakat Korpus Wsparcia Seniorów 2022-07-22 10:46
dokument Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 na terenie Gminy Przeworno 2024-04-26 09:02
dokument Informacja o wydawanej żywności POPŻ 2022-06-14 08:37
dokument Informacja o wydawanej żywności POPŻ 2022-05-13 07:51
dokument Informacja o wydawanej żywności POPŻ 2022-03-31 08:33
dokument Rodzinny Kapitał Opiekuńczy 2022-03-15 15:42
dokument Dodatek osłonowy 2022-01-10 09:01
dokument Program "Dobry Start" 2021-08-30 08:41
dokument Termin składania wniosków 2021-08-20 13:24
dokument Program "Dobry Start" 2021-07-21 10:12
dokument Ogłoszenie POPŻ 2021-04-13 15:52
dokument Zaświadczenia o dochodach do Programu "Czyste powietrze" 2021-03-03 12:22
dokument Ogłoszenie POPŻ 2021-03-03 11:12
dokument Ogłoszenie POPŻ 2021-02-05 13:29
dokument Termin składania wniosków 2021-01-26 11:17
dokument Informacja 2021-01-26 11:09
dokument Program "Wspieraj seniora" 2020-11-10 13:09
dokument INFORMACJA 2020-06-22 09:09
dokument Ogłoszenie 2020-06-03 11:56
dokument Ogłoszenie w sprawie opiekuna prawnego 2020-05-28 13:54
dokument Oferta Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Mikoszowie 2020-04-30 13:06
dokument INFORMACJA dotyczącą organizacji pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewornie 2020-03-30 12:50
dokument Informacja Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej w Strzelinie 2020-03-27 11:45
dokument KOMUNIKAT 2020-03-27 11:39
dokument KOMUNIKAT 2020-03-13 10:44
dokument INFORMACJA o zmianie realizacji wypłat świadczenia wychowawczego 2019-11-19 14:30
dokument RODZINY WSPIERAJĄCE 2019-07-04 09:39
dokument Zmiany w programie "RODZINA 500+" 2019-06-19 09:14
dokument Informacja o terminie składania wniosków 2019-06-06 10:43
dokument Zmiany do ustawy o świadczeniach wychowawczych 2019-05-23 10:12
dokument Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej. 2018-08-13 10:09
dokument Rządowy program "Dobry start" 2018-06-27 08:18
dokument Prace legislacyjne nad "Dobrym startem" 2018-05-29 10:21
dokument Karty Dużej Rodziny i dofinansowanie zakupu kotła gazowego. 2018-04-18 13:18
dokument Informacja dot. konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przeworno. 2017-09-28 10:31
dokument Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie dochodu z gospodarstwa rolnego 2017-09-26 10:28
dokument Najnowsze zmiany w świadczeniach wychowawczych, świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym 2017-08-18 12:59
dokument Baza teleadresowa instytucji pomagających osobom doznającym przemocy w rodzinie. 2017-07-20 07:39
dokument Informacja dotycząca składania wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018. 2017-08-07 14:20
dokument Informator "Za życiem" 2017-01-09 14:11
dokument Świadczenie pielęgnacyjne 2017-01-09 14:15
dokument Obwieszczenie GUS ws. wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych 2015r. (M.P. 2016r. poz 932) 2016-09-28 10:08
dokument Świadczenie rodzicielskie 2016-04-27 08:24
dokument Informacja dla osób ubiegających się o prawo do świadczenia wychowawczego. 2016-03-22 07:40
dokument Wnioski o przyznanie świaczenia wychowawczego (Program "Rodzina 500 plus) 2016-03-14 10:27
dokument Zmiana kryterium dochodowego w pomocy społecznej 2015-09-30 09:25
dokument Informacja dla osób ubiegających się o zasiłek rodzinny na nowy okres 2015/2016 2015-09-30 09:17
dokument Świadczenia rodzinne 2015-08-10 08:24
dokument Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015 2014-08-27 08:20
dokument Przypomnienie o konieczności składania wniosków przez osoby, którym z upływem 30 czerwca 2013r. wygasają z mocy prawa decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne, wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 2013r. 2013-06-12 08:57
dokument Nowe kryterium dochodowe i wyższe zasiłki rodzinne. 2012-08-28 10:51
dokument Nowe kryteria w pomocy społecznej od 1 października 2012r. 2012-07-19 10:37
dokument Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r. 2012-05-29 09:09
dokument Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. 2011-10-12 12:25
dokument Zespół Interdyscyplinarny 2011-10-12 11:26
dokument Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2010r. 2011-09-26 11:09
dokument Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - zmiana od 2012r. 2011-08-09 08:24
dokument Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2009 roku 2010-09-24 13:42
dokument Wnioski - świadczenia rodzinne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego 2010-08-18 14:33
dokument Zmiana w świadczeniach rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka 2010-04-02 11:33
dokument Świadczenie pielęgnacyjne 2010-01-04 07:34
dokument Wyjaśnienie Ministerstwa Zdrowia w sprawie dodatku z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) 2009-10-28 10:09
dokument Komunikat w sprawie przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2008roku. 2009-09-25 07:59
dokument Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2009r. 2009-08-18 13:23
dokument Kryteria w pomocy społecznej bez zmian. 2009-08-14 07:49
dokument Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. 2009-08-10 13:29
dokument Świadczenia rodzinne - przedłużony okres zasiłkowy 2009-03-03 11:42
dokument Poradnictwo prawne i obywatelskie 2009-02-25 09:02
dokument Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych 2009-02-12 13:16
dokument Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka 2009-02-12 12:56
dokument Aktywizacja osób bezrobotnych z terenów Gmin Borów, Przeworno i Strzelin 2008-07-16 14:57
dokument Informacja o wyborze oferenta 2008-06-09 10:31
dokument Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie treningu psychologicznego, w ramach projektu "Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Borów, Przeworno, Strzelin". 2008-05-30 09:56