Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z dnia 17 lutego 2016r. , poz. 195) Agnieszka Brzezińska 2016-02-24 11:28:02
Program "Rodzina 500plus" Agnieszka Brzezińska 2016-02-24 11:20:07
Ustawa z dnia 24 lipca 2015r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r, poz. 1217) Agnieszka Brzezińska 2015-11-27 11:33:19
Ustawa z dnia 10 lipca 2015r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r, poz. 1359) Agnieszka Brzezińska 2015-11-27 11:27:10
Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015r, poz. 995) Agnieszka Brzezińska 2015-11-27 11:19:42
Pomoc Społeczna Agnieszka Brzezińska 2015-10-02 13:16:37
Zmiana kryterium dochodowego w pomocy społecznej Agnieszka Brzezińska 2015-09-30 09:25:35
Informacja dla osób ubiegających się o zasiłek rodzinny na nowy okres 2015/2016 Agnieszka Brzezińska 2015-09-30 09:17:47
Świadczenia Rodzinne - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2015-09-30 09:07:39
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r, poz. 1310) Agnieszka Brzezińska 2015-09-11 11:02:55
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015r, poz. 1238) Agnieszka Brzezińska 2015-08-31 09:00:38
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015r, poz. 1238) Agnieszka Brzezińska 2015-08-31 09:00:31
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015r., poz. 1238) - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2015-08-31 08:56:20
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015r., poz. 1238) - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2015-08-31 08:55:08
Agnieszka Brzezińska 2015-08-11 09:13:16
Agnieszka Brzezińska 2015-08-11 09:01:30
Agnieszka Brzezińska 2015-08-11 08:59:34
Agnieszka Brzezińska 2015-08-11 08:59:23
Agnieszka Brzezińska 2015-08-11 08:59:05
Agnieszka Brzezińska 2015-08-11 08:58:41
Agnieszka Brzezińska 2015-08-11 08:58:08
Świadczenia rodzinne Agnieszka Brzezińska 2015-08-10 08:24:26
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r., poz. 1058) Agnieszka Brzezińska 2015-08-03 08:26:09
Agnieszka Brzezińska 2015-05-22 08:34:42
Agnieszka Brzezińska 2015-05-22 08:30:24
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014 Agnieszka Brzezińska 2015-04-20 14:03:09
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity DzU z 2015r., poz. 332) Agnieszka Brzezińska 2015-04-09 07:53:24
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity DzU z 2015r., poz. 332) Agnieszka Brzezińska 2015-04-09 07:52:32
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2015-03-13 11:11:03
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2015-03-13 11:10:43
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2015-03-13 11:09:58
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2015-03-13 11:05:25
Oświadczenie rodzica, że nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2015-03-13 11:04:30
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2015-03-13 11:01:00
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r., poz. 163) Agnieszka Brzezińska 2015-02-06 07:44:55
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r., poz. 163) Agnieszka Brzezińska 2015-02-06 07:40:51
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2015-01-28 12:45:06
Karta Dużej Rodziny Agnieszka Brzezińska 2015-01-28 12:43:58
Karta Dużej Rodziny - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2015-01-28 12:42:48
Wzór oznaczenia specjalnym znakiem - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2015-01-28 12:41:50