Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2016r. poz. 1860) Agnieszka Brzezińska 2017-01-09 14:02:17
Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Agnieszka Brzezińska 2017-01-09 14:01:47
Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2016r. poz. 1860) Agnieszka Brzezińska 2017-01-09 14:01:16
Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ?Za życiem? (Dz.U. z 2016r. poz. 1860) - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-01-09 14:00:12
Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ?Za życiem? (Dz.U. z 2016r. poz. 1860) - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-01-09 13:57:22
Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Agnieszka Brzezińska 2017-01-09 13:54:00
Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Agnieszka Brzezińska 2017-01-09 13:53:37
Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Agnieszka Brzezińska 2017-01-09 13:53:11
Świadczenie pielęgnacyjne Agnieszka Brzezińska 2017-01-09 13:42:51
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2017 (MP z 2016r, poz. 1103) Agnieszka Brzezińska 2017-01-09 13:35:59
Ustawa z dnia 5 września 2016r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016r. poz. 1583) Agnieszka Brzezińska 2016-10-06 13:49:35
Obwieszczenie GUS ws. wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych 2015r. (M.P. 2016r. poz 932) Agnieszka Brzezińska 2016-09-28 10:08:54
Obwieszczenie GUS ws. wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych 2015r. (M.P. 2016r. poz 932) Agnieszka Brzezińska 2016-09-28 10:07:00
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016r. poz. 1518) Agnieszka Brzezińska 2016-09-26 09:14:39
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2016r. poz. 1406) Agnieszka Brzezińska 2016-09-12 07:54:45
Agnieszka Brzezińska 2016-09-06 11:57:00
Informacja o wynikach naboru - Starszy referent ds. świadczeń wychowawczych Agnieszka Brzezińska 2016-08-01 09:44:11
Agnieszka Brzezińska 2016-07-27 12:07:13
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewornie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- starszy referent ds. świadczeń wychowawczych (1 etat) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Agnieszka Brzezińska 2016-07-11 14:01:02
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewornie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- starszy referent ds. świadczeń wychowawczych (1 etat) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Agnieszka Brzezińska 2016-07-11 13:59:47
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewornie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- starszy referent ds. świadczeń wychowawczych (1 etat) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Agnieszka Brzezińska 2016-07-11 13:58:25
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewornie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- starszy referent ds. świadczeń wychowawczych (1 etat) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Agnieszka Brzezińska 2016-07-07 14:07:03
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r. poz. 930) Agnieszka Brzezińska 2016-07-07 10:43:21
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 169) Agnieszka Brzezińska 2016-07-07 10:35:22
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 2015, poz. 2229) Agnieszka Brzezińska 2016-07-07 10:34:37
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz.114) Agnieszka Brzezińska 2016-07-07 10:30:03
Agnieszka Brzezińska 2016-06-27 09:45:20
Agnieszka Brzezińska 2016-05-10 12:02:43
Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego Agnieszka Brzezińska 2016-04-27 09:28:25
Dodatek energetyczny Agnieszka Brzezińska 2016-04-27 09:26:58
Dodatek energetyczny Agnieszka Brzezińska 2016-04-27 09:25:55
Dodatek energetyczny Agnieszka Brzezińska 2016-04-27 09:25:46
Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązujacego od dnia 1 maja 2016r. do 30 kwietnia 2017r. Agnieszka Brzezińska 2016-04-27 09:25:03
Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od 1 maja 2015r. do 30 kwietnia 2016r. Agnieszka Brzezińska 2016-04-27 09:21:47
Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od 1 maja 2015r. do 30 kwietnia 2016r. Agnieszka Brzezińska 2016-04-27 09:21:26
Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od 1 maja 2015r. do 30 kwietnia 2016r. Agnieszka Brzezińska 2016-04-27 09:20:35
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (Dz.U. 1997, Nr 54, poz.348) Agnieszka Brzezińska 2016-04-27 09:05:11
Dodatek energetyczny Agnieszka Brzezińska 2016-04-27 08:59:28
Dodatek energetyczny Agnieszka Brzezińska 2016-04-27 08:59:13
Dodatek energetyczny - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2016-04-27 08:59:08