Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego - załącznik nr 3 - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 11:59:46
Obajśnienia do wzoru wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-16 10:05:27
Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-16 10:02:58
Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-16 09:59:10
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-16 09:57:16
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-16 09:54:47
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-16 09:53:38
Oświadczenie rodzica, że nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-16 09:53:35
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-16 09:53:29
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-16 09:52:42
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017r. poz. 1454). Agnieszka Brzezińska 2017-08-16 08:38:49
Informacja dotycząca składania wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018. Agnieszka Brzezińska 2017-08-07 14:20:53
Baza teleadresowa instytucji pomagających osobom doznającym przemocy w rodzinie. Agnieszka Brzezińska 2017-07-20 07:39:01
- dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-07-20 07:38:23
- dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-07-20 07:37:21
Baza teleadresowa instytucji pomagających osobom doznającym przemocy w rodzinie. - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-07-20 07:35:37
Baza teleadresowa instytucji pomagających osobom doznającym przemocy w rodzinie. - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-07-19 10:39:55
Informacja dotycząca składania wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018. Agnieszka Brzezińska 2017-07-19 08:23:47
Informacja dotycząca składania wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018. Agnieszka Brzezińska 2017-07-18 11:04:12
Agnieszka Brzezińska 2017-06-30 11:04:40
Program "Rodzina 500 plus" - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-06-30 10:58:34
Informacja dotycząca składania wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018. Agnieszka Brzezińska 2017-06-30 10:57:09
Informacja dotycząca składania wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018. Agnieszka Brzezińska 2017-06-30 10:56:22
Informacja dotycząca składania wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018. Agnieszka Brzezińska 2017-06-30 10:51:35
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania admnistracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257) Agnieszka Brzezińska 2017-06-30 08:15:48
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania admnistracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257) Agnieszka Brzezińska 2017-06-30 08:15:28
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2016. Agnieszka Brzezińska 2017-03-27 14:27:37
Pomoc Społeczna Agnieszka Brzezińska 2017-03-02 13:49:56
Świadczenia Rodzinne - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-03-02 13:48:01
Fundusz Alimentacyjny - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-03-02 13:34:05
Fundusz Alimentacyjny - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-03-02 10:33:41
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu. (M.P. z 2017r, poz. 212) Agnieszka Brzezińska 2017-02-28 07:22:18
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016r. poz. 785) Agnieszka Brzezińska 2017-02-21 09:27:03
Zasady przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł Agnieszka Brzezińska 2017-01-10 15:32:41
Agnieszka Brzezińska 2017-01-10 08:35:16
Zasady przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł Agnieszka Brzezińska 2017-01-10 08:30:26
Ustawa z dnia 2 grudnia 2016r o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r, poz. 2174) Agnieszka Brzezińska 2017-01-10 08:10:07
Świadczenie pielęgnacyjne Agnieszka Brzezińska 2017-01-09 14:15:55
Informator "Za życiem" Agnieszka Brzezińska 2017-01-09 14:11:24
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. ( Dz.U. z 2016r, poz. 2234) Agnieszka Brzezińska 2017-01-09 14:08:35