Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:40:29
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:39:50
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:38:41
Oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:38:38
Świadczenie rodzicielskie - formularz dla osób, które złożą wniosek po 31 października 2017 r. - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:36:00
Świadczenie rodzicielskie - formularz dla osób, które złożą wniosek do 31 października 2017 r. - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:35:21
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:33:21
ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:32:14
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:31:28
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODZIE SWOIM ALBO CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:30:38
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODZIE SWOIM ALBO CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:30:04
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:27:17
ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:26:22
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:25:29
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:24:27
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:23:41
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:22:49
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:21:41
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:17:35
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM. Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:16:39
ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:14:22
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:13:31
Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:12:19
Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającemu opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:12:17
Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:12:16
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenie pielęgnacyjnego - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:12:14
Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:12:14
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:12:13
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:12:12
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:12:11
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:12:10
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:06:46
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:06:12
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO do dnia 30.06.2019r. - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:04:52
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.) - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:03:59
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO do dnia 30.06.2019r. - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 12:02:15
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 11:59:54
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 11:59:50
Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - załącznik nr 2 - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 11:59:49
Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego - załącznik nr 4 - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2017-08-18 11:59:48