Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zmiany w programie "RODZINA 500+" Agnieszka Brzezińska 2019-06-19 09:14:21
Informacja o terminie składania wniosków Agnieszka Brzezińska 2019-06-06 10:43:47
Zmiany do ustawy o świadczeniach wychowawczych Agnieszka Brzezińska 2019-05-23 10:12:13
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw Agnieszka Brzezińska 2019-05-21 10:40:16
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw Agnieszka Brzezińska 2019-05-21 10:37:17
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw Agnieszka Brzezińska 2019-05-21 09:32:12
Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewornie za rok 2018 Agnieszka Brzezińska 2019-05-07 13:38:13
Informacja dodatkowa Agnieszka Brzezińska 2019-05-07 13:30:50
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Agnieszka Brzezińska 2019-05-07 13:28:56
Rachunek zysków i strat jednostki Agnieszka Brzezińska 2019-05-07 13:26:33
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Agnieszka Brzezińska 2019-05-07 13:25:27
Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewornie za rok 2018 Agnieszka Brzezińska 2019-05-07 13:23:31
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewornie za rok 2018 Agnieszka Brzezińska 2019-05-07 13:22:14
2019 - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2019-05-07 13:21:21
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewornie za rok 2018 - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2019-05-07 13:18:56
2019 - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2019-05-07 13:15:41
2019 - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2019-05-07 13:15:04
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Agnieszka Brzezińska 2019-04-11 09:27:08
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu Agnieszka Brzezińska 2019-03-28 14:28:03
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu Agnieszka Brzezińska 2019-03-28 14:26:50
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Agnieszka Brzezińska 2019-03-28 14:24:33
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Agnieszka Brzezińska 2019-03-28 14:24:06
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych Agnieszka Brzezińska 2019-03-28 14:19:50
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna Agnieszka Brzezińska 2019-03-28 14:17:01
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2018 Agnieszka Brzezińska 2019-03-26 13:41:11
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019 Agnieszka Brzezińska 2018-12-27 08:21:14
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Agnieszka Brzezińska 2018-11-19 08:24:54
Pomoc Społeczna Agnieszka Brzezińska 2018-11-09 11:50:19
Pomoc Społeczna Agnieszka Brzezińska 2018-11-09 11:48:56
Agnieszka Brzezińska 2018-11-09 11:43:19
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. Agnieszka Brzezińska 2018-11-09 11:42:04
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. Agnieszka Brzezińska 2018-11-09 11:41:35
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. Agnieszka Brzezińska 2018-11-09 11:41:07
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. Agnieszka Brzezińska 2018-11-09 11:39:30
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r poz. 1508) Agnieszka Brzezińska 2018-08-21 08:16:38
Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej. Agnieszka Brzezińska 2018-08-13 10:09:29
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Agnieszka Brzezińska 2018-08-13 10:07:13
Klauzula informacyjna Agnieszka Brzezińska 2018-06-27 10:43:35
Inspektor Ochrony Danych Agnieszka Brzezińska 2018-06-27 08:53:37
Klauzula informacyjna Agnieszka Brzezińska 2018-06-27 08:52:40