Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny Agnieszka Brzezińska 2019-11-20 08:29:11
Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny Agnieszka Brzezińska 2019-11-20 08:27:26
INFORMACJA o zmianie realizacji wypłat świadczenia wychowawczego Agnieszka Brzezińska 2019-11-19 14:30:06
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie Agnieszka Brzezińska 2019-10-31 11:27:15
Zespół Interdyscyplinarny Agnieszka Brzezińska 2019-09-20 09:32:00
Zespół Interdyscyplinarny Agnieszka Brzezińska 2019-09-20 09:31:29
Zespół Interdyscyplinarny Agnieszka Brzezińska 2019-09-20 09:28:00
Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 12:13:41
Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 11:50:34
Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach i ogrzewalniach - stan na dzień 27.06.2019 r. Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 11:42:44
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim stan na dzień 25 czerwca 2019 r. Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 11:41:43
Karta informacyjna dla osoby stosującej przemoc w rodzinie Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 11:33:36
Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 11:32:00
Karta praw osoby dotkniętej przemocą Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 11:22:42
Karta praw pacjenta Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 11:21:17
Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2019 r. Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 11:17:54
BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 11:16:33
Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2019 r. Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 11:14:57
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2019 r. Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 11:13:29
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 10:51:07
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 10:49:14
Wytyczne Nr 2 Komendanta Głównego Policji w sprawie postępowania policjantów podczas realizacji procedury "Niebieskie Karty" Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 10:19:13
Rozporządzenie w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy " Niebieska Karta" Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 10:13:28
Rozporządzenie w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 10:11:06
Rozporządzenie w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 10:10:51
Rozporządzenie w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach,szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne- Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 10:07:42
Wytyczne Nr 3 KGP w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 10:01:47
Wytyczne Prokuratora Generalnego dotyczące zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 09:59:09
Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy kobiet i przemocy domowej Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 09:55:48
Procedury współpracy służby kuratorskiej i funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych polegajacych na stosowaniu przemocy lub grożby bezprawnej Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 09:53:25
Rozporządzenie w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 09:50:03
Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie udziału kuratorów sądowych w pracach grup roboczych Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 09:45:30
Wytyczne Nr 2 Komendanta Głównego Policji w sprawie postępowania policjantów podczas realizacji procedury "Niebieskie Karty" Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 09:43:36
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 09:38:49
Świadczenia Rodzinne - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 08:32:24
Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 08:19:57
Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 08:17:42
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019r., 1390) Agnieszka Brzezińska 2019-08-14 07:31:51
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r., poz. 1507) Agnieszka Brzezińska 2019-08-14 07:28:22
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" Agnieszka Brzezińska 2019-07-23 08:10:22