Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rozporządzenie w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy " Niebieska Karta" Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 10:13:28
Rozporządzenie w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 10:11:06
Rozporządzenie w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 10:10:51
Rozporządzenie w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach,szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne- Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 10:07:42
Wytyczne Nr 3 KGP w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 10:01:47
Wytyczne Prokuratora Generalnego dotyczące zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 09:59:09
Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy kobiet i przemocy domowej Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 09:55:48
Procedury współpracy służby kuratorskiej i funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych polegajacych na stosowaniu przemocy lub grożby bezprawnej Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 09:53:25
Rozporządzenie w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 09:50:03
Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie udziału kuratorów sądowych w pracach grup roboczych Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 09:45:30
Wytyczne Nr 2 Komendanta Głównego Policji w sprawie postępowania policjantów podczas realizacji procedury "Niebieskie Karty" Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 09:43:36
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 09:38:49
Świadczenia Rodzinne - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 08:32:24
Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 08:19:57
Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 08:17:42
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019r., 1390) Agnieszka Brzezińska 2019-08-14 07:31:51
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r., poz. 1507) Agnieszka Brzezińska 2019-08-14 07:28:22
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" Agnieszka Brzezińska 2019-07-23 08:10:22
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" Agnieszka Brzezińska 2019-07-23 08:08:28
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" Agnieszka Brzezińska 2019-07-23 08:01:32
Program "Rodzina 500 plus" - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2019-07-05 13:58:27
RODZINY WSPIERAJĄCE Agnieszka Brzezińska 2019-07-04 09:39:12
Agnieszka Brzezińska 2019-07-04 09:34:06
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO od dnia 01.07.2019r. - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2019-06-25 13:05:58
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO do dnia 30.06.2019r. - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2019-06-25 13:04:37
Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019r. do dnia 30 kwietnia 2020r. Agnieszka Brzezińska 2019-06-19 09:51:32
Karta Dużej Rodziny Agnieszka Brzezińska 2019-06-19 09:47:03
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Agnieszka Brzezińska 2019-06-19 09:44:19
Zmiany w programie "RODZINA 500+" Agnieszka Brzezińska 2019-06-19 09:14:21
Informacja o terminie składania wniosków Agnieszka Brzezińska 2019-06-06 10:43:47
Zmiany do ustawy o świadczeniach wychowawczych Agnieszka Brzezińska 2019-05-23 10:12:13
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw Agnieszka Brzezińska 2019-05-21 10:40:16
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw Agnieszka Brzezińska 2019-05-21 10:37:17
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw Agnieszka Brzezińska 2019-05-21 09:32:12
Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewornie za rok 2018 Agnieszka Brzezińska 2019-05-07 13:38:13
Informacja dodatkowa Agnieszka Brzezińska 2019-05-07 13:30:50
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Agnieszka Brzezińska 2019-05-07 13:28:56
Rachunek zysków i strat jednostki Agnieszka Brzezińska 2019-05-07 13:26:33
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Agnieszka Brzezińska 2019-05-07 13:25:27
Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewornie za rok 2018 Agnieszka Brzezińska 2019-05-07 13:23:31