Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej w Strzelinie Agnieszka Brzezińska 2020-03-27 11:45:17
Informacja Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej w Strzelinie Agnieszka Brzezińska 2020-03-27 11:43:44
KOMUNIKAT Agnieszka Brzezińska 2020-03-27 11:39:39
KOMUNIKAT Agnieszka Brzezińska 2020-03-13 10:44:16
KOMUNIKAT Agnieszka Brzezińska 2020-03-13 10:42:09
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego Agnieszka Brzezińska 2020-03-02 14:38:38
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego Agnieszka Brzezińska 2020-03-02 14:36:59
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego Agnieszka Brzezińska 2020-03-02 14:36:15
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2020-03-02 14:32:21
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2020-03-02 14:31:59
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu (M.P. 2019r, poz. 213) Agnieszka Brzezińska 2020-03-02 14:15:23
Karta Dużej Rodziny Agnieszka Brzezińska 2020-03-02 14:08:20
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019 Agnieszka Brzezińska 2020-03-02 13:55:23
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019 Agnieszka Brzezińska 2020-03-02 13:52:29
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz. 111). Agnieszka Brzezińska 2020-01-29 09:46:47
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Agnieszka Brzezińska 2019-12-19 07:27:48
Agnieszka Brzezińska 2019-12-11 14:02:16
Agnieszka Brzezińska 2019-12-11 13:56:43
Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny Agnieszka Brzezińska 2019-11-20 08:29:11
Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny Agnieszka Brzezińska 2019-11-20 08:27:26
INFORMACJA o zmianie realizacji wypłat świadczenia wychowawczego Agnieszka Brzezińska 2019-11-19 14:30:06
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie Agnieszka Brzezińska 2019-10-31 11:27:15
Zespół Interdyscyplinarny Agnieszka Brzezińska 2019-09-20 09:32:00
Zespół Interdyscyplinarny Agnieszka Brzezińska 2019-09-20 09:31:29
Zespół Interdyscyplinarny Agnieszka Brzezińska 2019-09-20 09:28:00
Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 12:13:41
Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 11:50:34
Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach i ogrzewalniach - stan na dzień 27.06.2019 r. Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 11:42:44
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim stan na dzień 25 czerwca 2019 r. Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 11:41:43
Karta informacyjna dla osoby stosującej przemoc w rodzinie Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 11:33:36
Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 11:32:00
Karta praw osoby dotkniętej przemocą Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 11:22:42
Karta praw pacjenta Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 11:21:17
Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2019 r. Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 11:17:54
BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 11:16:33
Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2019 r. Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 11:14:57
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2019 r. Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 11:13:29
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 10:51:07
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 10:49:14
Wytyczne Nr 2 Komendanta Głównego Policji w sprawie postępowania policjantów podczas realizacji procedury "Niebieskie Karty" Agnieszka Brzezińska 2019-09-12 10:19:13