Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 12:54:17
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 12:48:50
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 12:48:11
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 12:47:57
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM. Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 12:21:18
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 12:20:02
ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 12:16:58
ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 12:16:53
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 12:16:30
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 12:08:14
Świadczenie rodzicielskie - formularz dla osób, które złożą wniosek po 31 października 2017 r. - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 11:48:33
Świadczenie rodzicielskie - formularz dla osób, które złożą wniosek do 31 października 2017 r. - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 11:48:27
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 11:48:18
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 11:40:52
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 11:39:12
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 11:35:47
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Agnieszka Brzezińska 2020-04-03 11:33:21
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2020-04-02 14:52:29
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (zakładka menu) Agnieszka Brzezińska 2020-04-02 14:42:27
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (zakładka menu) Agnieszka Brzezińska 2020-04-02 14:41:49
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (zakładka menu) Agnieszka Brzezińska 2020-04-02 14:39:39
INFORMACJA dotyczącą organizacji pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewornie Agnieszka Brzezińska 2020-03-30 12:50:22
Informacja Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej w Strzelinie Agnieszka Brzezińska 2020-03-27 11:45:17
Informacja Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej w Strzelinie Agnieszka Brzezińska 2020-03-27 11:43:44
KOMUNIKAT Agnieszka Brzezińska 2020-03-27 11:39:39
KOMUNIKAT Agnieszka Brzezińska 2020-03-13 10:44:16
KOMUNIKAT Agnieszka Brzezińska 2020-03-13 10:42:09
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego Agnieszka Brzezińska 2020-03-02 14:38:38
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego Agnieszka Brzezińska 2020-03-02 14:36:59
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego Agnieszka Brzezińska 2020-03-02 14:36:15
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2020-03-02 14:32:21
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2020-03-02 14:31:59
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu (M.P. 2019r, poz. 213) Agnieszka Brzezińska 2020-03-02 14:15:23
Karta Dużej Rodziny Agnieszka Brzezińska 2020-03-02 14:08:20
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019 Agnieszka Brzezińska 2020-03-02 13:55:23
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019 Agnieszka Brzezińska 2020-03-02 13:52:29
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz. 111). Agnieszka Brzezińska 2020-01-29 09:46:47
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Agnieszka Brzezińska 2019-12-19 07:27:48
Agnieszka Brzezińska 2019-12-11 14:02:16
Agnieszka Brzezińska 2019-12-11 13:56:43