Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Agnieszka Brzezińska 2021-08-20 13:46:25
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2021-08-20 13:35:33
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.) - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2021-08-20 13:35:25
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2021-08-20 13:35:23
WZÓR ZAŚWIADCZENIA O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2021-08-20 13:35:21
Program "Dobry Start" - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2021-08-20 13:34:50
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2021-08-20 13:34:44
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2021-08-20 13:34:08
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Agnieszka Brzezińska 2021-08-20 13:33:26
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO od dnia 01.07.2019r. - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2021-08-20 13:32:29
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Agnieszka Brzezińska 2021-08-20 13:32:23
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO do dnia 30.06.2019r. - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2021-08-20 13:30:11
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.) - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2021-08-20 13:30:10
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2021-08-20 13:30:08
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2021-08-20 13:30:03
Termin składania wniosków Agnieszka Brzezińska 2021-08-20 13:24:09
Agnieszka Brzezińska 2021-07-29 13:26:52
Rządowy program "Dobry start" - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2021-07-29 13:23:16
Dodatek mieszkaniowy Agnieszka Brzezińska 2021-07-29 13:22:13
Dodatek mieszkaniowy Agnieszka Brzezińska 2021-07-29 13:21:05
Dodatek mieszkaniowy Agnieszka Brzezińska 2021-07-29 13:17:52
Dodatek Mieszkaniowy - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2021-07-29 12:53:18
Dodatek energetyczny Agnieszka Brzezińska 2021-07-29 12:51:51
Program "Dobry Start" Agnieszka Brzezińska 2021-07-21 10:12:30
Ogłoszenie Agnieszka Brzezińska 2021-06-16 07:36:34
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewornie za rok 2019 Agnieszka Brzezińska 2021-05-07 11:09:24
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewornie za rok 2020 Agnieszka Brzezińska 2021-05-07 11:09:04
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewornie za rok 2020 Agnieszka Brzezińska 2021-05-07 11:07:22
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Przewornie za rok 2020 - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2021-05-07 11:06:45
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Przewornie za rok 2020 - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2021-05-07 11:06:17
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Przewornie za rok 2020 - dokument usunięty Agnieszka Brzezińska 2021-05-07 11:05:50
Załączniki Agnieszka Brzezińska 2021-05-07 10:57:28
Informacja dodatkowa Agnieszka Brzezińska 2021-05-07 10:56:50
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Agnieszka Brzezińska 2021-05-07 10:55:59
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Agnieszka Brzezińska 2021-05-07 10:55:09
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Agnieszka Brzezińska 2021-05-07 10:54:09
Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewornie za rok 2020 Agnieszka Brzezińska 2021-05-07 10:52:34
Ogłoszenie POPŻ Agnieszka Brzezińska 2021-04-13 15:52:17
Ogłoszenie Agnieszka Brzezińska 2021-04-13 15:49:24
Podprogram 2020 (zakładka menu) Agnieszka Brzezińska 2021-03-16 11:05:19