Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie

Dodatek Osłonowy 2024

Dodatek osłonowy w 2024 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie informuje, że zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 59).

Komu przysługuje dodatek osłonowy:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w 2022 roku nie przekracza kwoty 2100zł,

 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w 2022 roku nie przekracza kwoty 1500zł na jedną osobę.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do dodatku osłonowego, zostanie on wypłacony w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Dodatek osłonowy w 2024 roku wynosi:

Wielkość gospodarstwa domowego

Kwota podstawowa

Kwota podwyższona

jednoosobowe

228,80zł

286zł

2-3 osoby

343,20zł

429zł

4-5 osób

486,20zł

607,75zł

6 osób i więcej

657,80zł

822,25zł


 

Podwyższony dodatek osłonowy przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

 1. wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

 2. dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie – do wglądu,

 3. dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:

 

 1. oświadczenia wnioskodawcy o jego dochodach lub dochodach członka gospodarstwa domowego niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

 2. dokumenty potwierdzające dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. pit za 2022r.

 3. w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.


 

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w formie:

 1. elektronicznej za pośrednictwem Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl - jako pismo ogólne do urzędu
  WAŻNE: Wnioski i załączniki do wniosku składane w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 2. papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przewornie do 30 kwietnia 2024r.- ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno, pokój nr 10

(wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania)

Papierowe druki wniosków będą wydawane od dnia 26-01-2024 r.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 74 810 13 27


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dagmara Batorowicz 22-01-2024 09:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Batorowicz 22-01-2024
Ostatnia aktualizacja: - 22-01-2024 09:44