Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2024r

Nabór wniosków w ramach programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie informuje, że prowadzi nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

https://polanow.pl/df/foto/8AlaCllCYGNO.jpg

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby 
z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

  1. Wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
  2. Wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról        w rodzinie,
  3. Wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
  4. Wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 12  września 2023 r. w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przewornie, 57 – 130 Przeworno, ul. Kolejowa 4A. 
Więcej informacji nt. powyższego Programu można uzyskać pod nr tel: 74 8102731

Zgłoszenie chęci udziału w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024,  nie jest równoznaczne z przyznaniem usług asystenta.

Załączniki:

1.https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST-karta-zgloszenia-1692172888.docx

2. https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-8-do-Programu-AOON-JST-karta-zakresu-czynnosci-1692172890.docx
3. https://niepelnosprawni.gov.pl/download/program-aoon-jst-edycja-2024-1692196373.pdf

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Brzezińska 05-09-2023 08:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Brzezińska 05-09-2023
Ostatnia aktualizacja: - 05-09-2023 08:15